Latijn

| Vrijdag 26 oktober | Zaterdag 27 oktober | Zondag 28 oktober

12:00-14:00 Workshop Latijn € 7,50
Elodie Harreman, studentdocent aan de Erasmus Education zal zaterdag 27 oktober openen met een leuke kennismakingsworkshop Latijn.
min 5 – max 20 personen

Totaal: € -

Latijn (Lingua Latina) is een dode Italische taal die oorspronkelijk werd gesproken door de Latijnen, waaronder ook het bekendste Latijnse volk, de Romeinen. De Latijnen waren een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. De naam van de taal is afgeleid van deze streeknaam. Doordat de stad Rome vanaf 500 v.Chr. in dit gebied haar politieke en militaire invloed vergrootte, werd ook haar taal buiten de stadsgrenzen verspreid. Rome werd de hoofdstad van het Romeinse Rijk, dat bleef groeien tot het in de tweede eeuw na Christus zijn grootste omvang bereikte. Latijn was vooral de omgangstaal in Spanje, Gallië, Italia, Britannia en Africa. Latijn was de taal van de overheid en literatuur.

 

Roman Empire Trajan 117AD.pngIn rood waar Latijns werd gesproken rond 117 AD.

Uitspraken

sálve / salvéte – Hallo

áve / avéte – Goedendag

vále / valéte – Vaarwel

cúra ut váleas – Zorg goed voor je zelf

quómodo váles?ut váles? – Hoe gaat het?

bonus – goed

amabo te – alstublief

béne váleo – Het gaat goed

mále – Slect

mále váleo – Het gaat niet goed

ítaíta estíta vérosicsic estétiam – yes

nonminime – no

ámo te / te ámo – Ik hou van je

Tellen

ūnus, ūna, ūnum (masculine, feminine, neuter)
I Een
duo, duae, duo (m., f., n.) II Twee
trēs, tria (m./f., n.) III Drie
quattuor IIII or IV Vier
quīnque V Vijf
sex VI Zes
septem VII Zeven
octō VIII Acht
novem VIIII or IX Negen
decem X Tien
quīnquāgintā L Vijftig
centum C Honderd
quīngentī D Vijfhonderd
mīlle M Duizend